De Kring voor Psychoanalyse organiseert jaarlijks verschillende activiteiten die meestal vrij toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden. Verschillende thema’s zullen als een rode draad door het komende werkjaar lopen: de ‘alledaagse psychosen’, ‘het lichaam in de XXIe eeuw’, de vraag hoe de psychoanalyse zich een plaats kan uitvinden in de samenleving en wat zij van kunstenaars kan leren. Deze thema’s zullen aangesneden worden in studiedagen, een lezingencyclus, een onderzoeksatelier, een interkartelnamiddag, werkseminaries en gesprekken met kunstenaars. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in Brugge, Gent en Antwerpen.
 

Deelnemers aan PPaK-Gent kunnen voor bepaalde activiteiten van een gereduceerd tarief genieten. Meer informatie over het programma vindt u op de website van de Kring, www.kring-nls.org. Deze activiteiten zullen ook via ‘PPaKtueel’ aangekondigd worden.
 

Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met één van de leden van het Bureau:

Nathalie Laceur, voorzitter (laceur.nathalie@gmail.com)

Glenn Strubbe, vice-voorzitter en verantwoordelijke voor de kartels (glenn.strubbe@gmail.com)
Peter Decuyper, secretaris (peter.decuyper1@telenet.be)
Abe Geldhof, penningmeester (abe.geldhof@gmail.com)