INSCHRIJVINGSPROCEDURE


Alle kandidaat-deelnemers kunnen  tot en met vrijdag 22 september 2018 hun aanvraag indienen via het online inschrijvingsformulier: hier

Kandidaten die niet eerder waren ingeschreven zullen binnen de maand een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met een van de lesgevers.

Na dit gesprek verneemt de kandidaat via mail of hij of zij aanvaard werd. Weerhouden kandidaten zullen per mail verzocht worden om binnen de 7 dagen het inschrijvingsbedrag op de rekening van PPaK-Gent te storten.

Kandidaten die eerder deelnemer waren aan de vorming van PpaK-Gent zullen na de online indiening van hun kandidatuur een uitnodiging tot betaling ontvangen.

De inschrijving voor het vormingsjaar 2018-2019 bedraagt 275 €. Studenten onder de 26 jaar, werkzoekenden (minstens drie maanden) en leden van de
Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School betalen 175 €. Studenten onder de 26 jaar dienen een geldige studentenkaart voor te leggen.


De inschrijving is pas definitief na bevestiging van storting van het inschrijvingsbedrag.
INSCHRIJVINGSPROCEDURE
De termijn voor kandidaatstelling werkjaar 2018-2019 is verstreken.Wilt u op het einde van het werkjaar 2018-2019 op de hoogte gebracht worden van het nieuwe werkthema en verneemt u dan graag wanneer de nieuwe termijn van kandidaatstelling aanvangt en wordt afgesloten?
Schrijf u dan in op PPaKtueel.