ALGEMEEN

Het onderwijs in PPaK-Gent bestaat uit twee delen. Enerzijds zijn er de ‘zaterdagen van PPaK-Gent’ met telkens een theoretisch seminarie, een klinisch atelier en een seminarie ‘Actuele knelpunten voor de psychoanalyse’. Voor deze ‘zaterdagen’ wordt elk jaar een nieuw werkthema gekozen. Anderzijds zijn er de ‘klinische gesprekken’. 

Lieve Billiet, Joost Demuynck, Geert Hoornaert, Lieven Jonckheere, Nathalie Laceur, Anne Lysy, Luc Vander Vennet zijn verantwoordelijk voor de seminaries en ateliers van PPaK-Gent en zullen afwisselend de verschillende activiteiten begeleiden. Els Van Compernolle en Glenn Strubbe werken mee als geassocieerde lesgever aan het klinisch atelier en de ‘Actuele knelpunten’.