De Kring voor Psychoanalyse organiseert jaarlijks een brede waaier van activiteiten, waarin de lacaniaanse psychoanalyse vanuit verschillende invalshoeken (theoretisch, klinisch, maatschappelijk) wordt benaderd.  De thema’s zijn jaarlijks wisselend en worden uitgewerkt in lezingencycli, klinische seminaries, onderzoeksateliers, ateliers lacaniaanse kliniek, klinische conversaties, kartels, werkseminaries, enzovoort. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast verzorgen ze ook verschillende Nederlandstalige publicaties.

Meer informatie over de Kring, het jaarprogramma, de verschillende werkthema’s en -vormen, de publicaties die de Kring verzorgt, … vindt u op de website van de Kring, www.kring-nls.org. U kan zich via deze website ook abonneren op de digitale nieuwsbrief KRINGNLSNU! De activiteiten zullen eveneens via ‘PPaKtueel’ aangekondigd worden.

Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met een van de leden van het Bureau van de Kring. Van september 2017 tot augustus 2019 is dit Bureau als volgt samengesteld:

 

Geert Hoornaert, voorzitter (e.vancompernolle@gmail.com)

Christel Van den Eeden, vice-voorzitter en verantwoordelijke voor de kartels (glenn.strubbe@gmail.com)

Vic Everaert, secretaris (vic.everaert@skynet.be)

Katrien Mortier, penningmeester (katrienmortier57@gmail.com)