• Historiek en Situering
Lacan

HISTORIEK en SITUERING

Het Seminarie van Jacques Lacan (1953-1980) heeft op zich de permanente vorming van verschillende generaties psychoanalytici verzekerd.[1]
 

Dat onderwijs, dat de zin van Freuds oeuvre herstelt en hernieuwt, lag in de jaren ’60 van vorige eeuw aan de oorsprong van Lacans School (l’Ecole freudienne de Paris) en van het departement ‘psychoanalyse’ van de Université Paris 8. 

Vandaag de dag vormt Lacans onderwijs de basis van talrijke psychoanalytische groepen over de hele wereld – waaronder de Ecole de la Cause freudienne en de New Lacanian School (waarvan de Kring voor psychoanalyse deel uitmaakt) – en blijft het het Instituut van het freudiaanse Veld [Institut du Champ freudien] oriënteren. 


Het departement ‘psychoanalyse’ van de Université Paris 8 bestaat sinds 1968. Lacan, die dat in 1974  vernieuwde, had er tot zijn dood in 1981 de wetenschappelijke leiding van. Vandaag kan men er een master en een doctoraat in de psychoanalyse behalen. 

Het Instituut van het freudiaanse Veld, dat in 1987 de Cercle de clinique psychanalytique (1973) verderzette, verenigt universitair geschoolde psychoanalytici (geneeskunde en andere disciplines) en mensen die niet in de praktijk staan. Het heeft als opdracht hoger onderwijs en onderzoek te verzekeren. Door het stimuleren van het work in progress van de psychoanalyse draagt het bij tot de verspreiding ervan in de wereld. 

Binnen dit Instituut zijn ‘Klinische Secties’ [Sections Cliniques] werkzaam. De eerste ‘Klinische Sectie’ werd opgericht in  Parijs en door Lacan ingewijd (januari 1977). Jaren later kwamen die van Barcelona en Brussel (1989), en vervolgens Rome en Madrid. Vandaag zijn Klinische Secties, maar ook Klinische Colleges, Antennes en Psychoanalytische Programma’s over de hele wereld actief[2]
 

Op 8 november 2009 stichtte Jacques-Alain Miller de Volksuniversiteit Jacques Lacan [Université Populaire Jacques Lacan - UPJL], die het departement ‘psychoanalyse’ van Paris 8 en het Instituut van het freudiaanse Veld overkoepelt. 


En zo komen we tot de voor ons belangrijke datum 13 juni 2014, als de dag waarop Jacques-Alain Miller via de Volksuniversiteit Jacques Lacan de oprichting aankondigde van een Psychoanalytisch Programma in Vlaanderen, verbonden aan het Instituut van het freudiaanse Veld.In september 2014 werd dat dan het Programma Psychoanalytische Kliniek-Gent of PPaK-Gent.


PPaK-Gent is geen psychoanalytische vereniging, noch een lacaniaanse School, maar de lesverantwoordelijken zijn wel allemaal lid van de New Lacanian School

PPaK-Gent heeft, net als elke andere vormingsinstelling van het Instituut van het freudiaanse Veld, tot doel een basisonderwijs in de psychoanalyse te verschaffen, met de nadruk op toepassingen van de psychoanalyse in de hedendaagse kliniek.

PPaK-Gent richt zich tot al wie actief is in de geestelijke gezondheidszorg, de welzijnssector, de jeugdhulp, het onderwijs etc. Psychiaters, artsen, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, sociaal werkers, (ortho)pedagogen, creatherapeuten, opvoeders, leerkrachten, juristen, …. zijn welkom. Maar ook academici kunnen in het particuliere weten van de psychoanalyse geïnteresseerd zijn; ook zij zijn dus welkom. 

PPaK-Gent machtigt niet tot de uitoefening van de psychoanalyse. Dit blijft een aangelegenheid voor psychoanalytische verenigingen, Scholen dus. 

PPaK-Gent reikt onder bepaalde voorwaarden een attest ‘klinische studies uit. 
 
 
[1] Thans is het Seminarie bijna helemaal geredigeerd en in boekvorm uitgegeven door Jacques-Alain Miller.
[2] Een overzicht van de instellingen (Klinische Secties, Colleges, Antennes en Psychoanalytische Programma’s) van, of verbonden aan het Instituut van het freudiaanse Veld vindt u elders op deze website.