Tijdschriften

La Cause du désir

Franstalig tijdschrift van de Ecole de la Cause Freudienne, opgericht in 1981 onder de titel ‘Actes’, later omgedoopt tot ‘Cause freudienne’ en nu, sinds 2011, gekend als ‘La Cause du désir’. 

Quarto

Franstalig tijdschrift van de Ecole de la Cause Freudienne in België. 

Lacan Quotidien

Franstalige elektronische nieuwsbrief van het freudiaanse Veld op 21 augustus 2011 opgericht door
Jacques-Alain Miller. 
Gratis inschrijven & archief: http://www.lacanquotidien.fr/blog/

Courtil en lignes

Maandelijks elektronisch magazine dat sinds 2011 wordt uitgegeven door teamleden van een
psychoanalytisch georiënteerde instelling in Franstalig België die kinderen en jongvolwassenen begeleidt. 

Mental

Franstalig Europees tijdschrift voor psychoanalyse uitgegeven door de Eurofederatie van Psychoanalyse. 
Meer info & voorstelling van het tijdschrift door Eric Laurent: 

Hurly-Burly

Engelstalig tijdschrift voor psychoanalyse van de New Lacanian School. 

Psychoanalytical Notebooks

Engelstalig tijdschrift van de New Lacanian School, verzorgd door de London Society van de NLS.

iNWiT

Nederlandstalig tijdschrift van de New Lacanian School, verzorgd door de Kring voor Psychoanalyse 
van de NLS. Verschijnt een keer per jaar en is telkens opgebouwd rond een specifiek thema. 
Meer info & aankoop van losse nummers of een abonnement:
  http://www.kring-nls.org/publicaties/inwit/voorstelling

sKRIPta 

Nederlandstalig bulletin van de Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School. Verschijnt
viermaandelijks. 
Meer info & aankoop van losse nummers of een abonnement:
  http://www.kring-nls.org/publicaties/skripta/voorstellingBibliotheek

De deelnemers aan het PPaK hebben toegang tot de bibliotheek van de Association de la Cause freudienne-Belgique. De dienst “SCAN” kan u een kopie van een artikel bezorgen via fax of e-mail 
(voorwaarden zie secretariaat ACF-Belgique: acf.belgique@scarlet.be of +32(0)2.230.28.77). 

Openingsuren (uitgezonderd schoolvakanties):
- maandag van 17u-21u
- zaterdag van 13u-15u

Adres:

Defacqzstraat 16,
1000 Brussel

Opzoekingen

ECF-Alexandrie is de online zoekmachine van de bibliotheek van de Ecole de la Cause freudienne: 

Online bookshop

Op http://www.ecf-echoppe.com vindt u een zeer uitgebreide en regelmatig geüpdate collectie Frans- en Engelstalige psychoanalytische boeken en tijdschriften. Tenzij anders vermeld kunnen alle bovengenoemde tijdschriften via deze online bookshop van de Ecole de la Cause freudienne besteld worden.