TOELICHTING WERKVORMEN

I. Theoretisch seminarie

Tijdens elke bijeenkomst brengen twee lesgevers een theoretische bijdrage vanuit Freud, Lacan en Jacques-Alain Miller. Aan de hand van klinische vignetten uit hun eigen praktijk of uit de literatuur zullen ze de pertinentie van bepaalde concepten en stellingen verhelderen. Tijdstip: zaterdag 20 oktober ‘18, 24 november ‘18, 15 december ‘18, 20 januari ‘19, 16 februari ‘19, 30 maart ‘19, 27 april ‘19 – telkens van 13u30 tot 15u. Plaats: ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent.

Tijdstip
: zaterdag 22 oktober ’16, 19 november ’16, 10 december ’16, 14 januari ’17, 11 februari ’17, 18 maart ’17, 6 mei ’17  – telkens van 13u30 tot 15u.

Plaats: ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent.

 

II. Klinisch atelier 


In dit seminarie dat bestaat uit korte bijdragen en conversaties tussen de lesgevers, wordt het werkthema ‘Op drift of gedreven. Hedendaagse genotswijzen’ vanuit andere invalshoeken benaderd. We vertrekken bijvoorbeeld van een maatschappelijke trend, een gebeurtenis uit de actualiteit die tot heel wat debatten leidt in de media, een politieke beslissing of de dominantie van een politiek vertoog, … Ook een boek, een schilderij, een film, … of het hele oeuvre van een kunstenaar kan een aangrijpingspunt vormen. 

Tijdstip: zaterdag 20 oktober ‘18, 24 november ‘18, 15 december ‘18, 20 januari ‘19, 16 februari ‘19, 30 maart ‘19, 27 april ’19 – telkens van 17u15 tot 18u30. 

Plaats: ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent.


III. Seminarie ‘Actuele knelpunten voor de psychoanalyse’ 

In dit seminarie dat bestaat uit korte bijdragen en conversaties tussen de lesgevers, wordt het werkthema ‘Op drift of gedreven. Hedendaagse genotswijzen’ vanuit andere invalshoeken benaderd. We vertrekken bijvoorbeeld van een maatschappelijke trend, een gebeurtenis uit de actualiteit die tot heel wat debatten leidt in de media, een politieke beslissing of de dominantie van een politiek vertoog, … Ook een boek, een schilderij, een film, … of het hele oeuvre van een kunstenaar kan een aangrijpingspunt vormen.

Tijdstip: zaterdag 20 oktober ‘18, 24 november ‘18, 15 december ‘18, 20 januari ‘19, 16 februari ‘19, 30 maart ‘19, 27 april ’19 – telkens van 17u15 tot 18u30.

Plaats: ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent.

IV. Klinische gesprekken

De klinische gesprekken zijn cruciaal in de vorming binnen het Instituut van het freudiaanse Veld. Ze kennen een lange psychiatrische traditie, maar Jacques Lacan, die veertig jaar lang in het Parijse Sint-Anna Hospitaal klinische gesprekken heeft geleid, heeft deze praktijk vanuit de psychoanalyse radicaal vernieuwd. Het gaat niet meer om de illustratie van een algemeen ziektebeeld voor onderwijsdoeleinden, maar om een unieke en onvoorspelbare ontmoeting, ‘geval per geval’. Een patiënt getuigt over wat hem doet lijden en tot zijn opname heeft geleid, maar ook over zijn pogingen om zijn lijden te verlichten.

Het gesprek tussen een “patiënt” (opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis) en een psychoanalyticus (lesgever PPaK-Gent) wordt bijgewoond door zich tot discretie verbindende toehoorders (teamleden van de afdeling waar de patiënt verblijft, deelnemers aan PPaK-Gent).

Dat soort ontmoeting kan effecten hebben. De patiënt kan beter zicht krijgen op wat voor hem ondraaglijk is (het reële) en hoe hij zich daar beter tegen kan wapenen. Voor de psychiatrische dienst kan dit de gelegenheid zijn om impasses in de behandeling open te breken. En voor de deelnemers aan PPaK-Gent valt er uit zulke gesprekken heel wat te leren omtrent de ethiek en de kliniek in de psychoanalyse.

Het spreekt voor zich dat een klinisch gesprek tact en discretie veronderstelt, zowel bij degene die het gesprek leidt, als bij de toehoorders. Er worden dan ook strenge deelnemingsvoorwaarden gesteld: enkel teamleden van de afdeling waar de patiënt verblijft en deelnemers aan PPaK-Gent met klinische ervaring, zullen toegang krijgen.  

Tijdstip: Telkens op vrijdag van 14u tot 16u – 7 december ’18, 15 februari ’19, 22 maart ‘19.

Twee plaatsen:

- Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, Weststraat 135 , 9940 Sleidinge.                 
  Verantwoordelijken: Dr. Stefan Verlinden, Dr. Griet Langsweirdt, Anne Lysy.


- Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg, Waggelwaterstraat 2, 8000 Brugge.
  Verantwoordelijken: Dr. Sara De Vos, Anne Lysy.

I. Theoretisch seminarie

Tijdens elke bijeenkomst brengen twee lesgevers een theoretische bijdrage vanuit Freud, Lacan en Jacques-Alain Miller. Aan de hand van klinische vignetten uit hun eigen praktijk of uit de literatuur zullen ze de pertinentie van bepaalde concepten en stellingen verhelderen.

Tijdstip: zaterdag 23 januari ‘21, 27 februari ‘21, 20 maart ‘21, 24 april ‘21 – telkens van 13u30 tot 14u45.

Plaats: ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent.


II. Klinisch atelier

Dit atelier focust op gevalsconstructie: wat betekent gevalsconstructie, hoe construeert men een geval, wat zijn daarvan de implicaties voor de behandeling? Twee deelnemers presenteren een geval uit hun institutionele praktijk. Bij de voorbereiding van die presentatie worden ze beiden door een lesgever van het PPaK begeleid. Het is de bedoeling om zo getrouw mogelijk het spreken van de patiënt weer te geven en aandachtig te zijn voor details en merkwaardige sequensen in het leven van het subject. Daarin komt ook de rol van de clinicus aan bod: op welke plaats staat hij, hoe komt hij tussen, wat zijn de effecten ervan op het verloop van de behandeling? In een discussie met de lesgevers en de andere deelnemers wordt vervolgens de subjectieve logica van de casus geconstrueerd.

Tijdstip: zaterdag 23 januari ‘21, 27 februari ‘21, 20 maart ‘21, 24 april ‘21 – telkens van 15u15 tot 16u45.

Plaats: ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent.

III. Seminarie ‘Actuele knelpunten voor de psychoanalyse’


In dit seminarie benaderen we het werkthema ‘overdracht’ vanuit andere invalshoeken: de maatschappelijke actualiteit van de nieuwe wetgeving inzake gezondheidszorg, de ideologische achtergrond van therapieën, de negatieve overdracht en de haat tegenover de psychoanalyse, standpunten of debatten in de media... Het precieze onderwerp van elke ‘aflevering’ van het seminarie wordt verduidelijkt in het programma van de betreffende zaterdag dat enkele dagen op voorhand aan de deelnemers wordt verstuurd. Het seminarie verloopt meestal in de vorm van korte bijdragen en uitwisselingen en doet een beroep op verschillende ‘bronnen’ : film, plastische kunst, literatuur, recente publicaties, pers, enz.

Tijdstip: zaterdag 23 januari ‘21, 27 februari ‘21, 20 maart ‘21, 24 april ‘21 – telkens van 17u tot 18u. 

Plaats: ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent.

IV. Klinische gesprekken

De klinische gesprekken zijn cruciaal in de vorming binnen het Instituut van het freudiaanse Veld. Ze kennen een lange psychiatrische traditie, maar Jacques Lacan, die veertig jaar lang in het Parijse Sint-Anna Hospitaal klinische gesprekken heeft geleid, heeft deze praktijk vanuit de psychoanalyse radicaal vernieuwd. Het gaat niet meer om de illustratie van een algemeen ziektebeeld voor onderwijsdoeleinden, maar om een unieke en onvoorspelbare ontmoeting, ‘geval per geval’. Een patiënt getuigt over wat hem doet lijden en tot zijn opname heeft geleid, maar ook over zijn pogingen om zijn lijden te verlichten. 

Het gesprek tussen een “patiënt” (opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis) en een psychoanalyticus (lesgever PPaK-Gent) wordt bijgewoond door zich tot discretie verbindende toehoorders (teamleden van de afdeling waar de patiënt verblijft, deelnemers aan PPaK-Gent). 

Dat soort ontmoeting kan effecten hebben. De patiënt kan beter zicht krijgen op wat voor hem ondraaglijk is (het reële) en hoe hij zich daar beter tegen kan wapenen. Voor de psychiatrische dienst kan dit de gelegenheid zijn om impasses in de behandeling open te breken. En voor de deelnemers aan PPaK-Gent valt er uit zulke gesprekken heel wat te leren omtrent de ethiek en de kliniek in de psychoanalyse. 

Het spreekt voor zich dat een klinisch gesprek tact en discretie veronderstelt, zowel bij degene die het gesprek leidt, als bij de toehoorders. Er worden dan ook strenge deelnemingsvoorwaarden gesteld: enkel teamleden van de afdeling waar de patiënt verblijft en deelnemers aan PPaK-Gent met klinische ervaring, zullen toegang krijgen.   


Twee plaatsen:

 - Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, Weststraat 135 , 9940 Sleidinge.
    
Verantwoordelijken: Dr. Stefan Verlinden, Dr. Dirk Van den Abbeele, Anne Lysy. 

Tijdstip: Omwille van Corona zullen er dit jaar geen klinische gesprekken plaatsvinden. 

 - Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg, Waggelwaterstraat 2, 8000 Brugge. 
    Verantwoordelijken: Dr. Veerle De Volder, Anne Lysy.


Tijdstip: Omwille van Corona zullen er dit jaar geen klinische gesprekken plaatsvinden.